• Att välja blommor och annat inför en begravning

  Det är förstås en stor tragedi när någon i ens närhet dör. Man är alldeles överväldigad av känslor, och det sista man vill tänka på är praktiska saker som begravning, bouppteckning och liknande. Ändå är detta ett måste, men för att underlätta det hela lite har vi här samlat några punkter som man bör tänka på i och med en begravning.

  Var ska begravningen äga rum? Ska den vara kyrklig eller borgerlig? Kista eller kremering? För det mesta har den avlidne redan uttryckt sina önskemål kring detta innan dödsfallet, och då ska det givetvis följas, men annars är det upp till familjen att bestämma.
  Ska musik spelas – vilken i så fall? En del kan vilja spela den avlidnes favoritlåt, medan andra nöjer sig med något klassiskt stycke, exempelvis Bach eller Mozart.
  Vilka blommor ska användas? Ofta anlitar man en florist som ordnar med begravningsblommorna. Vanligt är också att man väljer några ord som skrivs på ett band eller ett kort.
  Bouppteckningen. Detta är en skriftlig förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Den ska göras inom tre månader efter dödsfallet, och ligger bland annat till grund för fördelningen av arvet. Den som har ansvaret för att en bouppteckning görs är den som har hand om egendomen efter dödsfallet – ofta en maka eller make.
  Dikter. Ska någon dikt läsas upp vid begravningen? Detta kan vara ett bra sätt att sätta ord på känslor som annars är svåra att uttrycka. Dikter kan man hitta i böcker eller på Internet, men många väljer att skriva sin egen dikt.